En lång historia i korthet

Oskar Jansson Koppar- Bleck- och Plåtslageri startades 1892 av plåtslagarmästaren Oskar Jansson. Verksamheten bedrevs under 100 år på Grev Turegatan i centrala Stockholm, för att 1991 flyttas till nya lokaler i Bandhagen.


Under 1996 införlivades smidesföretaget AB Artur Sjöberg i organisationen.


Vi sysselsätter i dag 26 plåtslagare och ett antal underentreprenörer. I vårt systerföretag AB Artur Sjöberg Smide sysselsätter vi 8 smeder och ett antal underentreprenörer. Våra hantverkare är välutbildade, självständiga och motiverade.


AB Oskar Jansson har alltid satt hantverkskunnande och yrkesstolthet högt, med en stam av yrkesskickliga hantverkare som inte sällan blivit kvar i 40-50 år.


Vi har alltid slagit vakt om det traditionella hantverket för koppartak, drivningsarbeten och takunderhåll, samtidigt som vi kontinuerligt satsar på vidareutbildning vad gäller kvalitet, miljö och nya metoder - och återinvesterar i företagets maskinpark och effektivitet.


Tillsammans med vårt systerföretag lämnar vi offerter, och utför sedan arbetena i gemensamma entreprenader. Mer än 80% av omsättningen består av uppdrag som AB Oskar Jansson erhållit i öppen priskonkurrens.


Affärsidén är idag densamma som den var 1892: Att sälja kostnadseffektiva, miljövänliga och kvalitetssäkrade plåtslageri- och smidesarbeten till fastighetsägare, byggföretag och industrin.


Miljö och kvalitet

Saker vi inte tummar på


Att leverera högsta kvalitet – med minsta möjliga påverkan på vår känsliga miljö – har alltid varit det absolut viktigaste för AB Oskar Jansson. För att säkerställa att vi gör just det under varje enskild arbetsdag har vi certifierat oss enligt FR2000.


FR2000 Verksamhetsledningssystem innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, kompetens-försörjning, hälsa och säkerhet och som bl.a. uppfyller kraven i ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004. 

Våra kunder

Sådant som gör oss stolta


Här finner du några exempel på uppdragsgivare som AB Oskar Jansson och AB Artur Sjöberg arbetat och arbetar med.

* Atrium-LjungbergGruppen AB

* Delta Trädgårdsanläggningar AB

* Einar Mattsson Byggnads AB

* Erlandssons Bygg AB

* Familjebostäder AB

* Forsen Projekt AB

* Gröna Lunds Tivoli AB

* NCC

* PEAB

* Riksdagsförvaltningen

* Rosersbergs Byggnads AB

* SBG Byggen AB

* Skanska Sverige AB

* Skolfastigheter i Stockholm AB

* Solid Fasad Stockholm AB

* Stadsholmen AB

* Statens Fastighetsverk

* Stockholm Globe Arena

* Svenska Bostäder AB

* Svenska Kyrkan

* Totalprojekt i Mälardalen AB

* Vasakronan AB

* Veidekke Entreprenad AB