Vi söker färdigutbildad
BYGGNADSPLÅTSLAGARE
Om du söker bra arbetsmiljö, modern maskinpark,
intressanta arbetsuppgifter, goda förtjänst-
möjligheter samt trevliga arbetskamrater

Skicka e-post

 

Alltsedan 1892 har vi åtagit oss och genomfört alla tänkbara uppdrag inom plåtslageri- och smidesbranschen.

 

Vi bibehåller gammal hantverkartradition samt utbildar och införlivar ny kunskap för miljö och material så att arbeten av hög kvalitét upprätthålls.

 

Vi skapar en god arbetsmiljö med ett effektivt tänkande och säkerhet som behövs vid utförande och montering av olika material samt miljömedvetenhet och återbruk av befintligt material.

 


Våra Tjänster

Nyproduktion

och Rotarbeten

Service och Underhåll

Snöröjning

av tak

Rostfria tak

och Tätskikt

Smides-

arbeten


Restaurering


Tegeltak


Takmålning


Taksäkerhet