Våra Tjänster

Nyproduktion och Rotarbeten


AB Oskar Jansson möjliggör utföranden av nyproduktion i total- och generalentreprenad genom att kombinera nytänkande med vår tradition och vårt genuina tekniska kunnande. Vi arbetar med koppar, aluminium, titanzink, rostfri plåt, aluzinkplåt och lackerad stålplåt


Exempel på arbeten är skiv- och bandtäckningar för tak och fasader, sömsvetsade rostfria tätskikt, fönsterbleck, fasadbeslag och kassetter. Vi arbetar också med tegel, papp och duktak, samt utför trä- och murningsarbeten i samband med takrenoveringar.

Service- och Underhållsarbeten


Underhållsarbeten ställer höga krav på avancerad planering och förmågan att åtgärda plötsligt uppkomna problem. AB Oskar Jansson möter detta med logistisk planering, snabba bedömningar, och starka materiella och personella resurser för specialiståtgärdanden.


Vi upprättar tioåriga underhållsplaner och tecknar underhållsavtal innehållande årligt underhållsarbete, målning, rengörning och besiktning med garanti.

Restaureringar


Drygt 100 års erfarenhet i kombination med professionella yrkesarbetare ger AB Oskar Jansson rätt förutsättningar för att utföra arbeten på kulturhistoriskt viktiga byggnader.


Vi har dokumenterade erfarenheter av att utföra plåtslageriarbeten under antikvarisk kontroll. Exempel på genomförda uppdrag är Katarina kyrka, Stockholms slott, Tyska kyrkan, Gripsholms slott, Oxenstiernska annexet, Kungliga Livregementets huvudbyggnad, Strängnäs domkyrka, Kina slott, Skeppsholmskyrkan och Dramaten.

Rostfria tak och Tätskikt


Sömsvetsade tätskikt i rostfri plåt på tak och gårdar är bara ett exempel på den breda kunskap kring alla typer av plåtmaterial som finns samlad i AB Oskar Jansson.

Takmålning


Inom AB Oskar Jansson finns en gedigen erfarenhet av målning på kulturhistoriska och ömtåliga tak.

Vi utför takmålningsarbete på alla typer av plåttak, enligt varierande önskemål och förutsättningar, vilket fordrar stor kunskap vad gäller rengörning och målningsbehandling. AB Oskar Jansson upprättar också arbetsbeskrivningar samt lämnar fasta priser på takmålning med femårsgaranti.

Taksäkerhet


AB Oskar Janssons medarbetare är utbildade för att projektera och montera taksäkerhetsdetaljer som takbrygga, takfallsstege, tillträdesstegar och snörasskydd med ett optimalt tekniskt utförande. Vi ombesörjer besiktning och upprättar förslag på åtgärder i enlighet med gällande lagstiftning.

Snöröjning av tak


För undvikande av läckage och skador på tredje mans egendom, tecknar fastighetsägare och förvaltare avtal med AB Oskar Jansson för att säkerställa vinterhalvårets taksnöröjning. Avtalen innefattar besiktning, riskbedömning, montering av taksäkerhetsanordningar, samt arbetsmiljöplaner och organisering för utförande av taksnöröjning.

Tegeltak


AB Oskar Jansson har den kompetens och erfarenhet som är nödvändig när det gäller att anlägga och underhålla tegeltak. Hur papp, läkt, plåtgarneringar och olika material kombineras har stor betydelse, dels estetiskt, dels funktionstekniskt.

Vi utför omläggning och restaurering av alla typer av tegeltak samt tillhörande arbeten som trä- och murningsarbeten, panelbyten och takstolsförstärkningar.

Smidesarbeten


AB Artur Sjöberg är AB Oskar Janssons systerföretag och tillika granne. Det täta samarbetet utgör en styrka, både vad gäller projektering, konstruktion och utförande av stål- och plåtkonstruktioner, och leveranssäkerhet, kvalitet och funktionalitet. Exempel på arbeten är tillverkning och montering av stålstommar, service och underhåll av smide, inbrottsskador, rostfria arbeten, varmsmide i ässja, ornamentsmide och stålpartier.